Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Завършване на поръчка

Ние събираме и използваме лични данни (вкл. име, адрес, телефонен номер и e-mail), за да Ви предоставяме по-добре нужните услуги или информация. Следователно бихме използвали Вашите лични данни, за да:

  • отговаряме на запитвания и искания, отправени от Вас;
  • обработваме поръчки или заявки, направени от Вас;
  • провеждаме или осъществяваме нашите задължения, свързани със споразумение, което имате с нас;
  • предвиждаме и разрешаваме проблеми с предоставяни на Вас стоки или услуги;
  • създаваме продукти или услуги, които да отговарят на нуждите Ви.


За да оптимизираме нашите услуги, може да решим да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте уведомени за това и при нужда ще изискваме Вашето съгласие, преди да използваме личните Ви данни за директен маркетинг.
Освен това, ако в който и да било момент пожелаете от нас да спрем да използваме личните Ви данни за която и да било от горните цели, моля да се свържете с нас, както е посочено по-долу. Ние ще прекратим използването на личните Ви данни за тези цели при първа възможност.